Instalació De SDL En Windows
win.png

Pas 1: Instalar el entorn de programació

Baixarse i instalar-se el Visual C++ 2008 Express, que es gratis. Una vegada baixat i instalat, i abans de continuar, obriu-lo per primera vegada. No se si es estrictament necessari, pero recorde que algunes vegades m'ha donat problemes si feia coses sense haverlo iniciat al menys una vegada, ja que fa algunes configuracions.

NOTA: Probablement també tindreu que instalar el Win32 SDK, que crec que es on van les llibreries per a enllaçar amb OpenGL (no estic segur perque jo estic usant el Visual Studio Professional, que segur que ho du inclos).

Pas 2: Instalar SDL

  1. Descarregar la llibreria SDL de desenvolupament.
  2. Ara aneu al directori include del vostre Visual Studio. En el meu cas es: C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\include. En aquest directori creeu una nova carpeta i la anomemenu "SDL". Obriu el ZIP que s'haveu descarregat fa un moment i trobareu una carpeta include. Fiqueu el contingut d'esta carpeta dins la carpeta "SDL" que acaveu de crear.
  3. Seguidament aneu al directori lib del vostre Visual Studio. En el meu cas es: C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\lib. Ara no crearem una nova carpeta. Dins del ZIP també trobareu una carpeta lib que conté dos arxius "*.lib" i una DLL. Copieu els arxius "*.lib" al vostre directori lib del Visual Studio. La DLL guardeu-la, ja que tindrem que ficar-la en el directori del programa.

Pas 3: Instalar SDL_image

  1. Descarregar la llibreria SDL_image de desenvolupament.
  2. Adem a fer el mateix de abans, ficarem el contingut de la carpeta include del ZIP dins la nostra carpeta include\SDL del Visual Studio.
  3. Igual amb la carpeta lib, recordant guardar les DLL per a ficar-les en el directori del programa.

Pas 4: Instalar SDL_mixer

  1. Descarregar la llibreria SDL_mixer de desenvolupament i fer el mateix que amb SDL_image.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License