Crear Un Nou Projecte En Windows

Pas 1: Crear el projecte

Obrim el Visual Studio i creem un nou projecte (File > New -> Project…) de tipus "Win32 Console Application".
tut21.png

Asegureu-vos de dir-li que voleu crear un projecte buit.
tut22.png

Ale, ara queden unes quantes coses que configurar del projecte, pero primer tenim que afegir algún arxiu, sinò no ens mostra les pàgines de propietats adequades. Per tant, Anem a (Project > Add New Item…) i creem un nou arxiu de c++.
tut23.png

Afegiu-li el següent codi font, que ve a ser un programa mínim en SDL, i guardeu l'arxiu:

#include "SDL/SDL.h"
 
int main( int argc, char* args[] ) {
    SDL_Init( SDL_INIT_EVERYTHING );
    SDL_Quit();
    return 0;
}

Ara aneu a les propietats del projecte (Project > nom_del_projecte Properties…).

En "Configuration Properties » C/C++ » Code Generation", la opció "Runtime Library" ha de estar fixada a "Multi-threaded DLL (/MD)".
tut24.png

En "Configuration Properties » Linker » System", la opció "SubSystem" ha de estar fixada a "Windows (/SUBSYSTEM:WINDOWS).
tut25.png

Per últim, en "Configuration Propertuies » Linker » Input", en la opció "Additional Dependencies" tindreu que ficar totes les llibreries de SDL a usar. Les bàsiques son "SDL.lib" i "SDLmain.lib". A part, si voleu carregar PNGs i altres formats a part del BMP, tindreu que afegir SDL_image.lib, si voleu música en MP3 i altres formats avançats, SDL_mixer.lib.
tut26.png

Per a usar el framework que use jo, faràn falta: OpenGL32.lib SDL.lib SDLmain.lib SDL_image.lib SDL_mixer.lib

Recordeu que les DLL que anarem trobant en el tutorial anterior ara s'han de ficar en el directori on està l'executable. Mentres editeu desde el Visual Studio, podeu deixarles en el directori del projecte. També podrieu deixar-les totes en Windows/System32, pero jo sempre prefereixc tíndreles a mà.

Compileu i no deuria donar errors. El programa s'executarà i es tancarà sense vore res (es lo normal), pero sense donar problemes. Si vos dona problemes digeu-m'ho. En el pròxim tutorial farem algún exemple.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License