JailPage

La JailPage va ser la página que va servir durant alguns anys als jailers com a portal de notícies i enllaços a tota la informació jailer.
A principis de 2005 va desapareixer, després de més d'un any sense vida, i amb ella el domini www.jailers.net.

Història de la JailPage

Els inicis

Al principi dels temps, el JailWebmaster va crear la JailPage. Era una web en la que els jailers ficaven notícies diverses. La web tenía un Mickey Mouse animat i tot. En algún moment es va crear un foro, i a partir d'ahí el foro dels jailers va pasar a ser una part importantíssima de la vida jailer.

El primer redisseny

En algún moment de la història el JailDoctor va fer una nova JailPage.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License