Aventures en Egipte

Icono del joc, Aventures en Egipte,
JailDesigner, 1999

egipte2k_000.png
egipte2k_005.png

Este joc, que es la repera, es una gran gran versió lliure del classic Oh Mummy d'Amsoft. En aquest joc hi ha que entrar a la piramide de Paku Simbel i aconseguir tots els tresors que allí es troben. Be, en realitat tot este text es només per tal de vore que tal queda la pàgina. Mes endavant serà sustituit per un analisis del joc amb molts mes screenshots. De moment i mentre trobe com posar l'enllaç al joc, esto es lo que hay.Descarrega't el joc (en quant sapia fer-ho)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License